Ben je zover dat je aan je eerste eigen wapen gaat beginnen?

Om dit te realiseren zijn er regels aan verbonden. Als nieuwkomer hierin, verdient het de moeite eerst alle reglementen tot je te nemen voor je een bepaalde keuze maakt.

De grote keuze is misschien snel gemaakt, het wordt een geweer of een pistool of revolver.
We vernemen nog wel eens verhalen vanuit de wapenhandel dat men in de winkel op zoek is naar een “Gun”. Hieruit kun je opmaken dat die personen zich niet verdiept hebben in wetten, reglementen en een verplichte Discipline die bij een bepaald type wapen hoort.

Wat mee speelt is dat men pas een vuurwapen verlof kunt krijgen als men minimaal 1 jaar lid is van een schietvereniging en minimaal 18 schietbeurten in zijn of haar schietregister heeft staan. Als het lid voldoet aan deze wettelijke regels, moet het bestuur overtuigd zijn dat deze persoon verantwoordingen kan dragen voor een wapenverlof.

Wanneer dit akkoord is zal het bestuur hiervoor de formulieren opstellen waarmee een wapenverlof kan worden aangevraagd.

Meer informatie hierover is te vinden bij de KNSA. 

Kan ik gelijk een Groot kaliber aanschaffen?

Er zijn regels in Nederland die een fasering of stappenplan beschrijven in gebruik en of bezit van vuurwapens.

Reeds een aantel jaren worden wapens aantal stappen vrijgegeven. Dit houdt in dat je niet meteen vanaf dag 1 lidmaatschap van de vereniging op de 100m baan met bijvoorbeeld een grootkaliber kan schieten.

Stap 1: Klein kaliber pistool, klein kaliber revolver, klein kaliber geweer (niet semi-automatisch) of klein kaliber karabijn (niet semi-automatisch)

Stap 2: Groot kaliber pistool of revolver t/m 9mm, groot kaliber geweer (niet semi-automatisch).

Stap 3: Groot kaliber pistool of revolver > 9mm, groot kaliber geweer semi automatisch.

Deze tabel heeft geeft de stappen voor het gebruik van verenigingswapens tijdens lidmaatschap.

 

 

Stap 1

Stap 2

Stap 3

1 jaar lid

X

 

 

2 jaar lid

X

X

X

3> jaar lid

X

X

X

Onderstaande stappen zijn van toepassing op het aanschaffen van wapens:

 

 

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Aantal wapens

< 1 jaar verlof

X

 

 

1

< 2 jaar verlof

X

X

 

5

> 3 jaar verlof

X

X

X

5

Uitzondering voor geduldige schutters.

Als je na 2 jaar lidmaatschap voor het eerst je verlof aanvraagt mag je direct een wapen uit stap 2 aanschaffen. Zo hoef je dus niet eerst een wapen uit stap 1 aan te schaffen om in ieder geval een verlof te krijgen en pas een jaar later een wapen uit stap 2 aan te kunnen schaffen. Let wel op je minimale beurten van 18 stuks per jaar.

Discipline keuze bij gewenste vuurwapen.

In Nederland dient met bij een vuurwapen een erkende discipline te schieten in competitie verband.
De Nederlandse wetgever gaat er vanuit dat een wapen wordt aangeschaft om in competitieverband hiermee te schieten.

Men kan alleen een discipline kiezen die bij de KNSA wordt erkend. Een overzicht hiervan tref je bij de KNSA op onderstaande knop.

Let ook op de lengte van de baan die bij een discipline hoort, wanneer je lid bent bij een vereniging die een baan heeft van 50 meter, maar je zocht een wapen met een discipline die 100 meter vereist, helaas kan dan de vereniging hiervoor geen verlof uitschrijven. Men moet dan een discipline kiezen die binnen de 50 meter baan valt.

Om deze reden huren sommige verenigingen een paar keer per jaar een 100 meter baan om op die manier te zorgen dat leden een bepaald wapen te kunnen aanschaffen die een 100 meter baan vereist. Vraag informatie hierover bij het bestuur.

Disclaimer:

Daar al deze informatie afgeleid is van Nederlandse wetgeving en KNSA regels, kunnen er geen rechten worden ontleend aan boven beschreven informatie. Wij schrijven deze informatie als leidraad voor de beginnende schutter. Ten alle tijde verwijzen wij naar de Wet Wapens en Munitie en naar de site van de KNSA.