Interne competitie

Competitie is toch een beetje de drive voor de sportschutter. Daarom houden wij bij St. Hubertus ook een interne competitie voor een aantal disiplines.

namelijk:

Discipline 1 Klein of grootkaliber Pistool/Revolver 12mtr.
Discipline 2 Kleinkaliber geweer zonder vizier 12 mtr.
Discipline 3 Kleinkaliber Geweer met kijker 50 mtr.
Discipline 4 Grootkaliber Geweer met kijker 50 mtr.
Discipline 5 Grootkaliber Geweer zonder vizier niet opgelegd 12/25 mtr.
Discipline 6 Klein of grootkaliber Pistool 25mtr. Meesterkaart

Interne competitie.

De competitie wordt verschoten door middel van interne maandelijkse wedstrijden. Er zullen 12 wedstrijden zijn te beginnen vanaf Donderdag 7 Oktober 2021.

Om aan de verplichtingen van de door de KNSA gestelde interne competitie te voldoen dient een lid aan vijf  wedstrijden mee te doen. Dit om aan de eisen van het behouden van uw verlof te blijven voldoen.

U dient 5 schoten per kaart te schieten. Alle wedstrijden (maandelijks) starten op de eerste donderdag van de desbetreffende maand. Per wedstrijd dienen vijf kaarten voor de betreffende discipline te worden verschoten.

Welke Disciplines u kunt kiezen staan op deze pagina al benoemd.

Om mee te doen kun je hieronder het digitale formulier invullen. Wij als competitie commissie ontvangen dan de aanmelding en schrijven wij je in op desgewenst discipline.

Kaarten voor de desbetreffende wedstrijd (maand) zijn aan de tafel in de sportkantine te verkrijgen vanaf de eerste donderdag in de maand. Deze dienen uiterlijk op de laatste donderdag van de maand te worden ingeleverd.

U kunt zich natuurlijk ook opgeven voor meerdere disciplines.
Zoals ook bij het KNSA reglement voor externe wedstrijden is het natuurlijk toegestaan om meer dan de minimale 5 wedstrijden te verschieten. Voor de puntentelling (gemiddelde) tellen alleen de drie beste resultaten mee.

Tot slot is het is een verplichting omaan de interne competitie deel te nemen indien u niet aan externe wedstrijden wenst mee te doen en u heeft een wapenverlof, de verantwoording ligt echter bij uzelf. Wij faciliteren daarom een interne competitie.

Wij zien er naar uit je inschrijving te ontvangen en veel succes in de competitie!

– De Competitie Commissie

Geef jij je ook op voor de nieuwe ronde?