Actuele standen

Competitie Discipline 1

Standen van KKP of GKP op 12 mrt.
 Rnd 1Rnd 2Rnd 3Rnd 4Rnd 5gem.score na 5 ronden
Esmée Fauth9690116125100105
Helgo Taankink175
Jeremy Visser175128
Peter vd Put116120154162127148
Mike Makarawung164178
Schutter 6
Schutter 7
Schutter 8
Schutter 9
Schutter 10

Competitie Discipline 2

Standen van KKG 12 mtr. zonder vizier
 Rnd 1Rnd 2Rnd 3Rnd 4Rnd 5gem.score na 5 ronden
Yvonne de Reus192236238196
Ronald Kersten211210196239228226
Guido Reij188237225232236231
Hans Coops244245239180245245
Schutter 5
Schutter 6
Schutter 7
Schutter 8
Schutter 9
Schutter 10

Competitie Discipline 3

Standen van KKG 50 mtr. met kijker
 Rnd 1Rnd 2Rnd 3Rnd 4Rnd 5gem.score na 5 ronden
Ruud Reijmer239228236220
Edwin Bruining228230236231235234
Danielle Rutgers197185222
Peter vd Put201
Guido Segers238239244247
Michel Evers232236238237241239
Guido Lintsen Sr.209191189
Thijs Reijmer180223153200
Schutter 9
Schutter 10

Competitie Discipline 4

Standen van GKG 50 mtr. met kijker
 Rnd 1Rnd 2Rnd 3Rnd 4Rnd 5gem.score na 5 ronden
Guido Lintsen jr.219223235228
Bjorn Engelen222195203198219215
Ruud Reijmer113210218
Marcel Kersten241247231
Schutter 5
Schutter 6
Schutter 7
Schutter 8
Schutter 9
Schutter 10

Competitie Discipline 5

Standen van GKG 12/25 mtr. zonder kijker NIET opgelegd
 Rnd 1Rnd 2Rnd 3Rnd 4Rnd 5gem. totaal
Schutter 1
Schutter 2
Schutter 3
Schutter 4
Schutter 5
Schutter 6
Schutter 7
Schutter 8
Schutter 9
Schutter 10

Competitie Discipline 6

Standen van KKP GKP 25 mtr. Meesterkaart
 Rnd 1Rnd 2Rnd 3Rnd 4Rnd 5gem.score na 5 ronden
George Kroonder209208203209217212
Hans Coops152178168
Tonnie de Reus155142166185
Esmée Fauth172188195
Stijn van Eck184165147
Georgy Saija175206
Guido Lintsen jr203212204
Paul Blom183
Richard Blom212
Schutter 10