Nieuwsberichten

Update inzake kruitopslag

20 februari 2023

Inmiddels is bekend dat de nieuwe Omgevingswet niet per 1 januari 2023 in werking zal treden. Het Kabinet heeft besloten om de inwerkingtreding hiervan uit te stellen tot in ieder geval 1 juli 2023.

Dat geeft de KNSA die daarin door sportkoepel NOC*NSF wordt bijgestaan, meer tijd om met het Ministerie afspraken te maken die – bij inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet – de consequenties voor het opslaan van kruit door sportschutters tot een minimum beperken.

De KNSA zal wanneer hierover meer bekend is, daarover weer publiceren.

EPP_Magazijnwissel

EPP – Europees Praktijk Parcours
Grote prijs van Apeldoorn

De internationale EPP wedstrijd wordt als Grote Prijs van Apeldoorn in 2023 gehouden op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei

Geschoten wordt volgens het internationale EPP-reglement. Zie hiervoor : http :l/www. europeespolitieparcours. eu

De wedstrijd is uitgeschreven onder auspicie╠łn van de Koninklijke Marechaussee ( OTCKMaT ) en wordt gehouden in samenwerking met

sv. Beemte-Broekland en op de schietbaan van

sv.Beemte-Broekland.
Schietbaan: Beemterweg
28 7341 PB Beemte-Broekland

gem: Apeldoorn.

IPSC training

IPSC training in Pannerden

20 februari 2023

Na voorbereidingen eind vorig jaar is in Januari de eerste IPSC training van start gegaan onder leiding van Remon Langezaal. De training is voor beginners als wel gevorderden die ook al een NPSA licentie hebben.

Doel van deze training is dat er in de regio meer faciliteit ontstaat voor IPSC schutters en daarmee ook het aantal IPSC schutters proberen te vergroten. Hiermee kan een basis gelegd worden voor IPSC toelatingscursus en wedstrijden.

In de training wordt aandacht gegeven aan trefzekerheid, veiligheid en tactiek.
Inmiddels hebben er al een aantal deelnemers met NPSA licentie zich aangemeld voor de trainingen, maar ook een aantal beginners die eens willen kijken of IPSC iets voor hun is.

Vanwege veiligheid, verzoeken we de beginners eerst een kennismaking te doen tijdens de trianingen, hierbij gaan we gesprek aan om te zien welke ervaring je al bezit en nemen we ook het materiaal door die je nodig hebt bij IPSC. Denk aan goede riem en holster die ook door IPSC wordt goedgekeurd en de bijbehorende magazijnhouders.
Hiervoor kun je ook rondkijken bij een aantal wapenwinkels die onlijn een webshop hebben met IPSC materialen.
AUB koop geen Ali Express spullen. Deze worden niet goedgekeurd en zijn niet veilig.

Heb je ook interesse?

Hou de website in de gaten hiervoor, of van Hubertus of van Schietcentrum Pannerden (www.schietcentrumpannerden.nl).